Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:15
kontakt
PYLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 901,00 2 028,00
6,7%
1 981,00
-2,3%
1 932,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130,00 162,00
24,6%
104,00
-35,8%
199,00
91,3%
Zysk (strata) brutto 100,00 123,00
23,0%
65,00
-47,2%
155,00
138,5%
Zysk (strata) netto 217,00 104,00
-52,1%
56,00
-46,2%
168,00
200,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 17 232,00 16 753,00
-2,8%
16 883,00
0,8%
16 387,00
-2,9%
Kapitał własny 9 058,00 9 041,00
-0,2%
8 995,00
-0,5%
9 110,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
2,7%
0,19
-0,5%
0,19
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,00
-50,0%
0,00
200,0%