Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:21
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47,00 45,00
-4,3%
53,00
17,8%
53,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 390,00 -32,00
---
-86,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) brutto 1 356,00 846,00
-37,6%
394,00
-53,4%
-98,00
---
Zysk (strata) netto 1 356,00 846,00
-37,6%
408,00
-51,8%
-86,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 351,00 11 360,00
0,1%
11 879,00
4,6%
11 687,00
-1,6%
Kapitał własny 3 434,00 4 280,00
24,6%
4 682,00
9,4%
4 596,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
23,1%
0,07
9,4%
0,07
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-35,0%
0,01
-53,8%
-0,00
---