Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 12:01
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 81,00 77,00
-4,9%
83,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -118,00 -270,00
---
-53,00
---
Zysk (strata) brutto -159,00 87,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) netto -137,00 152,00
---
-79,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 282,00 7 442,00
2,2%
7 403,00
-0,5%
Kapitał własny 4 569,00 4 721,00
3,3%
4 642,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
2,9%
0,07
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---