Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:42
kontakt
APSENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 169,00 62 875,00
52,7%
59 833,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 360,00 6 215,00
---
-6 881,00
---
Zysk (strata) brutto -919,00 7 030,00
---
-3 930,00
---
Zysk (strata) netto -1 001,00 7 293,00
---
-3 983,00
---
Amortyzacja 2 406,00 2 342,00
-2,7%
2 925,00
24,9%
Aktywa 67 492,00 78 889,00
16,9%
73 232,00
-7,2%
Kapitał własny 36 232,00 43 526,00
20,1%
38 697,00
-11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,54
20,2%
1,37
-11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,26
---
-0,14
---