Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 06:58
kontakt
APSENERGY
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 062,00 34 178,00
17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 694,00 1 690,00
---
Zysk (strata) brutto -4 237,00 783,00
---
Zysk (strata) netto -4 147,00 1 017,00
---
Amortyzacja 1 034,00 917,00
-11,3%
Aktywa 105 279,00 111 797,00
6,2%
Kapitał własny 44 781,00 45 146,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,60
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,04
---