Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:11
kontakt
APSENERGY
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 101,00 29 688,00
-1,4%
60 199,00
102,8%
49 104,00
-18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 143,00 -5 363,00
---
-5 225,00
---
-7 470,00
---
Zysk (strata) brutto -7 802,00 -5 962,00
---
-3 381,00
---
-9 844,00
---
Zysk (strata) netto -7 853,00 -4 946,00
---
-3 654,00
---
-9 789,00
---
Amortyzacja 1 624,00 1 694,00
4,3%
1 804,00
6,5%
2 052,00
13,7%
Aktywa 101 172,00 96 341,00
-4,8%
123 527,00
28,2%
105 279,00
-14,8%
Kapitał własny 44 670,00 41 396,00
-7,3%
56 445,00
36,4%
44 781,00
-20,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 1,47
-7,3%
2,00
36,4%
1,59
-20,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,18
---
-0,13
---
-0,35
---