Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:14
kontakt
APSENERGY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 565,00 18 001,00
15,7%
27 091,00
50,5%
31 208,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 167,00 770,00
---
-6 989,00
---
-2 114,00
---
Zysk (strata) brutto 1 285,00 1 886,00
46,8%
-2 186,00
---
1 853,00
---
Zysk (strata) netto 1 106,00 1 887,00
70,6%
-2 071,00
---
1 975,00
---
Amortyzacja 1 124,00 1 260,00
12,1%
1 355,00
7,5%
1 594,00
17,6%
Aktywa 70 874,00 69 836,00
-1,5%
73 369,00
5,1%
75 595,00
3,0%
Kapitał własny 38 339,00 38 119,00
-0,6%
40 609,00
6,5%
40 672,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,35
-0,6%
1,44
6,6%
1,44
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
71,8%
-0,07
---
0,07
---