Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 04:36
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 945,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 380,00
Zysk (strata) brutto 2 676,00
Zysk (strata) netto 2 619,00
Amortyzacja 621,00
Aktywa 69 836,00
Kapitał własny 38 119,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09