Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 08:31
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 778,00 12 814,00
-59,7%
14 277,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 227,00 -3 664,00
---
-3 325,00
---
Zysk (strata) brutto 5 852,00 -1 658,00
---
-528,00
---
Zysk (strata) netto 6 253,00 -1 627,00
---
-444,00
---
Amortyzacja 537,00 602,00
12,1%
753,00
25,1%
Aktywa 78 889,00 77 754,00
-1,4%
73 369,00
-5,6%
Kapitał własny 43 526,00 41 899,00
-3,7%
40 609,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,49
-3,7%
1,44
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -0,06
---
-0,02
---