Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:50
kontakt
STANDREW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 674,00 5 623,00
-0,9%
5 571,00
-0,9%
5 389,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 373,00 682,00
82,8%
525,00
-23,0%
975,00
85,7%
Zysk (strata) brutto 200,00 486,00
143,0%
296,00
-39,1%
709,00
139,5%
Zysk (strata) netto 143,00 385,00
169,2%
232,00
-39,7%
561,00
141,8%
Amortyzacja 137,00 132,00
-3,6%
131,00
-0,8%
138,00
5,3%
Aktywa 19 396,00 19 528,00
0,7%
19 822,00
1,5%
20 939,00
5,6%
Kapitał własny 6 404,00 6 789,00
6,0%
7 021,00
3,4%
7 582,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,23 4,48
6,0%
4,64
3,4%
5,01
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,25
167,4%
0,15
-39,8%
0,37
141,8%