Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:45
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 417,00 5 842,00
71,0%
4 515,00
-22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 764,00 124,00
-83,8%
635,00
412,1%
Zysk (strata) brutto 697,00 105,00
-84,9%
477,00
354,3%
Zysk (strata) netto 557,00 103,00
-81,5%
381,00
269,9%
Amortyzacja 10,00 20,00
100,0%
32,00
60,0%
Aktywa 20 279,00 20 154,00
-0,6%
20 290,00
0,7%
Kapitał własny 13 088,00 12 711,00
-2,9%
14 836,00
16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,10
-2,9%
2,45
16,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,02
-81,5%
0,06
270,6%