Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:25
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 097,00 26 888,00
-25,5%
13 386,00
-50,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 952,00 3 280,00
68,0%
131,00
-96,0%
Zysk (strata) brutto 1 881,00 2 885,00
53,4%
122,00
-95,8%
Zysk (strata) netto 1 503,00 2 208,00
46,9%
92,00
-95,8%
Amortyzacja 91,00 119,00
30,8%
123,00
3,4%
Aktywa 44 775,00 50 162,00
12,0%
49 916,00
-0,5%
Kapitał własny 23 780,00 25 988,00
9,3%
26 062,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,10 3,39
9,3%
3,40
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,29
46,9%
0,01
-95,8%