Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:02
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 478,00 22 594,00
37,1%
22 594,00
0,0%
16 812,00
-25,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 724,00 1 597,00
-7,4%
1 597,00
0,0%
1 554,00
-2,7%
Zysk (strata) brutto 1 762,00 1 532,00
-13,1%
1 532,00
0,0%
1 550,00
1,2%
Zysk (strata) netto 1 237,00 1 229,00
-0,6%
1 229,00
0,0%
1 246,00
1,4%
Amortyzacja 79,00 81,00
2,5%
81,00
0,0%
85,00
4,9%
Aktywa 32 860,00 31 162,00
-5,2%
31 162,00
0,0%
44 788,00
43,7%
Kapitał własny 20 567,00 22 540,00
9,6%
22 540,00
0,0%
22 276,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,94
9,6%
2,94
0,0%
2,91
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-0,6%
0,16
0,0%
0,16
1,9%