Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 17:22
kontakt
SESCOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-03-312020-03-312020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 376,00 55 078,00
21,4%
74 902,00
36,0%
70 264,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 650,00 3 807,00
43,7%
5 353,00
40,6%
2 542,00
-52,5%
Zysk (strata) brutto 2 568,00 3 656,00
42,4%
5 086,00
39,1%
2 354,00
-53,7%
Zysk (strata) netto 2 055,00 2 925,00
42,3%
4 069,00
39,1%
1 930,00
-52,6%
Amortyzacja 705,00 1 707,00
142,1%
2 565,00
50,3%
2 587,00
0,9%
Aktywa 46 116,00 56 254,00
22,0%
0,00
---
61 562,00
---
Kapitał własny 32 612,00 36 910,00
13,2%
0,00
---
39 377,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,53 17,58
13,2%
0,00
---
18,75
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,39
42,4%
1,94
39,1%
0,92
-52,6%