Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:25
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 29 522,00
---
24 885,00
-15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 1 842,00
---
39,00
-97,9%
Zysk (strata) brutto 0,00 1 761,00
---
2 284,00
29,7%
Zysk (strata) netto 0,00 1 449,00
---
2 296,00
58,5%
Amortyzacja 0,00 851,00
---
896,00
5,3%
Aktywa 62 854,00 61 792,00
-1,7%
63 999,00
3,6%
Kapitał własny 39 087,00 40 606,00
3,9%
42 950,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,61 19,34
3,9%
20,45
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,69
---
1,09
58,4%