Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 00:44
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 583,00 944,00
61,9%
812,00
-14,0%
461,00
-43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -178,00 282,00
---
340,00
20,6%
-254,00
---
Zysk (strata) brutto -282,00 183,00
---
231,00
26,2%
-411,00
---
Zysk (strata) netto -257,00 183,00
---
190,00
3,8%
-447,00
---
Amortyzacja 14,00 14,00
0,0%
14,00
0,0%
8,00
-42,9%
Aktywa 28 021,00 27 868,00
-0,5%
26 772,00
-3,9%
23 757,00
-11,3%
Kapitał własny 1 216,00 1 237,00
1,7%
1 444,00
16,7%
980,00
-32,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
1,8%
0,13
14,3%
0,09
-32,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,02
0,0%
-0,04
---