Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 07:30
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 629,00 598,00
-4,9%
342,00
-42,8%
334,00
-2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -243,00 95,00
---
-38,00
---
122,00
---
Zysk (strata) brutto -346,00 -72,00
---
-143,00
---
16,00
---
Zysk (strata) netto -268,00 -72,00
---
-143,00
---
16,00
---
Amortyzacja 8,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 659,00 19 468,00
-5,8%
19 559,00
0,5%
18 685,00
-4,5%
Kapitał własny 1 434,00 1 315,00
-8,3%
1 543,00
17,3%
1 252,00
-18,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,07
-46,5%
0,08
17,6%
0,06
-18,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,01
---
0,00
---