Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:48
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 622,00 583,00
-6,3%
944,00
61,9%
812,00
-14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -204,00 -178,00
---
282,00
---
340,00
20,6%
Zysk (strata) brutto -310,00 -282,00
---
183,00
---
231,00
26,2%
Zysk (strata) netto -445,00 -257,00
---
183,00
---
190,00
3,8%
Amortyzacja 16,00 14,00
-12,5%
14,00
0,0%
14,00
0,0%
Aktywa 28 565,00 28 021,00
-1,9%
27 868,00
-0,5%
26 772,00
-3,9%
Kapitał własny 1 445,00 1 216,00
-15,8%
1 237,00
1,7%
1 444,00
16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,11
-16,0%
0,11
1,8%
0,13
14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,02
---
0,02
0,0%