Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 14:14
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -10,00
---
-21,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) brutto 2 100,00 -10,00
---
-21,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) netto 2 100,00 -10,00
---
-21,00
---
-15,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 31,00 41,00
32,3%
63,00
53,7%
48,00
-23,8%
Kapitał własny -215,00 -225,00
---
-357,00
---
-256,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,17
---
-0,28
---
-0,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,62 -0,01
---
-0,02
---
-0,01
---