Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 19:06
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -15,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) brutto -21,00 -15,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 -15,00
---
-43,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 63,00 48,00
-23,8%
44,00
-8,3%
Kapitał własny -357,00 -256,00
---
-413,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,20
---
-0,32
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,03
---