Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:34
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26,00 89,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -31,00 83,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) netto -31,00 83,00
---
-31,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 62,00 48,00
-22,6%
22,00
-54,2%
Kapitał własny -580,00 -497,00
---
-528,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,38
---
-0,41
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,06
---
-0,02
---