Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 07:36
kontakt
AALLIANCE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 857,00 896,00
4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -579,00 -624,00
---
Zysk (strata) brutto -2 387,00 1 295,00
---
Zysk (strata) netto -2 235,00 936,00
---
Amortyzacja 12,00 8,00
-33,3%
Aktywa 3 322,00 6 658,00
100,4%
Kapitał własny 517,00 3 953,00
664,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 2,73
532,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,87 0,65
---