Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 21:53
kontakt
AALLIANCE
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 426,00 401,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -169,00 -308,00
---
Zysk (strata) brutto -2 278,00 -400,00
---
Zysk (strata) netto -2 272,00 -400,00
---
Amortyzacja 7,00 6,00
-14,3%
Aktywa 4 353,00 3 038,00
-30,2%
Kapitał własny 371,00 117,00
-68,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,10
-68,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,90 -0,33
---