Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:19
kontakt
CANNABIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 113,00
151,1%
85,00
-24,8%
2,00
-97,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -227,00 -106,00
---
-195,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) brutto -227,00 -106,00
---
-197,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) netto -227,00 -106,00
---
-197,00
---
-78,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 659,00 883,00
34,0%
665,00
-24,7%
599,00
-9,9%
Kapitał własny 481,00 326,00
-32,2%
178,00
-45,4%
100,00
-43,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-33,3%
0,01
-41,7%
0,00
-42,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,00
---