Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:46
kontakt
CANNABIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 151,00 120,00
-20,5%
45,00
-62,5%
113,00
151,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -182,00 -284,00
---
-227,00
---
-106,00
---
Zysk (strata) brutto -182,00 -284,00
---
-227,00
---
-106,00
---
Zysk (strata) netto -182,00 -284,00
---
-227,00
---
-106,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 1 051,00 775,00
-26,3%
659,00
-15,0%
883,00
34,0%
Kapitał własny 921,00 637,00
-30,8%
481,00
-24,5%
326,00
-32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-31,4%
0,02
-25,0%
0,01
-33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,00
---