Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 17:49
kontakt
NETWISE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 921,00 14 518,00
32,9%
18 115,00
24,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 998,00 4 231,00
323,9%
4 556,00
7,7%
Zysk (strata) brutto 885,00 4 344,00
390,8%
4 644,00
6,9%
Zysk (strata) netto 659,00 3 463,00
425,5%
3 768,00
8,8%
Amortyzacja 436,00 326,00
-25,2%
376,00
15,3%
Aktywa 4 357,00 8 578,00
96,9%
11 787,00
37,4%
Kapitał własny 3 490,00 6 953,00
99,2%
8 685,00
24,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,43 6,83
99,2%
8,53
24,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 3,40
425,0%
3,70
8,8%