Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 16:24
kontakt
NETWISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 710,00 6 390,00
35,7%
6 885,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 171,00 2 736,00
133,6%
2 716,00
-0,7%
Zysk (strata) brutto 1 335,00 2 778,00
108,1%
2 904,00
4,5%
Zysk (strata) netto 1 075,00 2 235,00
107,9%
2 340,00
4,7%
Amortyzacja 103,00 97,00
-5,8%
86,00
-11,3%
Aktywa 11 705,00 13 968,00
19,3%
16 181,00
15,8%
Kapitał własny 9 760,00 11 995,00
22,9%
14 335,00
19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,59 11,78
22,9%
14,08
19,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,06 2,20
107,9%
2,30
4,7%