Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 20:55
kontakt
NETWISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 074,00 6 733,00
-4,8%
6 847,00
1,7%
7 192,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 893,00 2 595,00
190,6%
1 861,00
-28,3%
1 636,00
-12,1%
Zysk (strata) brutto 575,00 2 726,00
374,1%
1 809,00
-33,6%
1 320,00
-27,0%
Zysk (strata) netto 549,00 2 248,00
309,5%
1 474,00
-34,4%
1 073,00
-27,2%
Amortyzacja 83,00 81,00
-2,4%
62,00
-23,5%
50,00
-19,4%
Aktywa 18 084,00 18 840,00
4,2%
21 108,00
12,0%
21 825,00
3,4%
Kapitał własny 14 885,00 17 133,00
15,1%
18 607,00
8,6%
19 679,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,62 16,83
15,1%
18,28
8,6%
19,33
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 2,21
308,9%
1,45
-34,4%
1,05
-27,2%