Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 07:08
kontakt
NETWISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 626,00 4 128,00
-10,8%
5 605,00
35,8%
4 710,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 137,00 1 171,00
3,0%
1 256,00
7,3%
1 171,00
-6,8%
Zysk (strata) brutto 1 111,00 1 317,00
18,5%
1 281,00
-2,7%
1 335,00
4,2%
Zysk (strata) netto 858,00 1 025,00
19,5%
1 116,00
8,9%
1 075,00
-3,7%
Amortyzacja 90,00 89,00
-1,1%
106,00
19,1%
103,00
-2,8%
Aktywa 10 243,00 9 670,00
-5,6%
11 787,00
21,9%
11 705,00
-0,7%
Kapitał własny 8 580,00 7 569,00
-11,8%
8 685,00
14,7%
9 760,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,43 7,43
-11,8%
8,53
14,7%
9,59
12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 1,01
19,5%
1,10
8,8%
1,06
-3,6%