Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 12:03
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 766,00 362,00
-52,7%
722,00
99,4%
551,00
-23,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 385,00 -39,00
---
675,00
---
-429,00
---
Zysk (strata) brutto -350,00 -774,00
---
-44,00
---
-1 156,00
---
Zysk (strata) netto -350,00 -774,00
---
-44,00
---
-1 156,00
---
Amortyzacja 99,00 97,00
-2,0%
91,00
-6,2%
0,00
---
Aktywa 21 431,00 17 974,00
-16,1%
20 999,00
16,8%
19 561,00
-6,8%
Kapitał własny -24 116,00 -28 175,00
---
-25 642,00
---
-27 667,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,92 -1,07
---
-0,98
---
-1,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,00
---
-0,04
---