Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:38
kontakt
INDOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 560,00 4 001,00
12,4%
3 304,00
-17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 884,00 1 981,00
5,1%
1 820,00
-8,1%
Zysk (strata) brutto 1 189,00 1 553,00
30,6%
1 322,00
-14,9%
Zysk (strata) netto 916,00 1 542,00
68,3%
1 082,00
-29,8%
Amortyzacja 104,00 103,00
-1,0%
99,00
-3,9%
Aktywa 83 796,00 83 776,00
-0,0%
87 610,00
4,6%
Kapitał własny 28 689,00 30 257,00
5,5%
31 339,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,03 4,25
5,5%
4,40
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,22
67,4%
0,15
-29,6%