Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 00:53
kontakt
KANCELWEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 272,00 2 102,00
65,3%
2 041,00
-2,9%
2 986,00
46,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347,00 119,00
-65,7%
534,00
348,7%
988,00
85,0%
Zysk (strata) brutto 149,00 -135,00
---
215,00
---
525,00
144,2%
Zysk (strata) netto 149,00 331,00
122,1%
215,00
-35,0%
525,00
144,2%
Amortyzacja 42,00 39,00
-7,1%
41,00
5,1%
50,00
22,0%
Aktywa 17 545,00 16 588,00
-5,5%
18 119,00
9,2%
23 782,00
31,3%
Kapitał własny 4 822,00 5 153,00
6,9%
5 368,00
4,2%
5 498,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,52
6,8%
0,54
4,2%
0,56
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
120,0%
0,02
-33,3%
0,05
140,9%