Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:54
kontakt
KANCELWEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 362,00 1 272,00
-6,6%
2 102,00
65,3%
2 041,00
-2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 348,00 347,00
-0,3%
119,00
-65,7%
534,00
348,7%
Zysk (strata) brutto 109,00 149,00
36,7%
-135,00
---
215,00
---
Zysk (strata) netto 109,00 149,00
36,7%
331,00
122,1%
215,00
-35,0%
Amortyzacja 43,00 42,00
-2,3%
39,00
-7,1%
41,00
5,1%
Aktywa 15 902,00 17 545,00
10,3%
16 588,00
-5,5%
18 119,00
9,2%
Kapitał własny 4 674,00 4 822,00
3,2%
5 153,00
6,9%
5 368,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,49
3,2%
0,52
6,8%
0,54
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
36,4%
0,03
120,0%
0,02
-33,3%