Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:24
kontakt
INTM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 328,00 1 044,00
218,3%
763,00
-26,9%
592,00
-22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -704,00 -388,00
---
-260,00
---
-665,00
---
Zysk (strata) brutto -705,00 -390,00
---
-261,00
---
-669,00
---
Zysk (strata) netto -705,00 -390,00
---
-261,00
---
-669,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
254,00
---
254,00
0,0%
Aktywa 10 848,00 12 000,00
10,6%
11 805,00
-1,6%
11 604,00
-1,7%
Kapitał własny 10 492,00 11 514,00
9,7%
11 253,00
-2,3%
10 583,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
9,4%
0,07
-2,9%
0,06
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---