Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:21
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 950,00 7 052,00
1,5%
8 312,00
17,9%
4 884,00
-41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 608,00 -1 218,00
---
-3 477,00
---
-4 735,00
---
Zysk (strata) brutto -3 407,00 -1 416,00
---
-3 960,00
---
-4 961,00
---
Zysk (strata) netto -3 344,00 -765,00
---
-1 235,00
---
-3 422,00
---
Amortyzacja 1 856,00 2 402,00
29,4%
4 332,00
80,3%
4 338,00
0,1%
Aktywa 51 685,00 56 714,00
9,7%
51 431,00
-9,3%
47 592,00
-7,5%
Kapitał własny 19 465,00 18 700,00
-3,9%
17 458,00
-6,6%
14 036,00
-19,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,31
-3,7%
0,29
-6,7%
0,23
-19,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,01
---
-0,02
---
-0,06
---