Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 20:31
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 052,00 8 312,00
17,9%
4 884,00
-41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 218,00 -3 477,00
---
-4 735,00
---
Zysk (strata) brutto -1 416,00 -3 960,00
---
-4 961,00
---
Zysk (strata) netto -765,00 -1 235,00
---
-3 422,00
---
Amortyzacja 2 402,00 4 332,00
80,3%
4 338,00
0,1%
Aktywa 56 714,00 51 431,00
-9,3%
47 592,00
-7,5%
Kapitał własny 18 700,00 17 458,00
-6,6%
14 036,00
-19,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,29
-6,7%
0,23
-19,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,06
---