Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:18
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 718,00 4 914,00
-76,3%
6 950,00
41,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 430,00 6 532,00
47,4%
-2 608,00
---
Zysk (strata) brutto 4 537,00 10 449,00
130,3%
-3 407,00
---
Zysk (strata) netto 2 646,00 8 621,00
225,8%
-3 344,00
---
Amortyzacja -168,00 2 383,00
---
1 856,00
-22,1%
Aktywa 54 720,00 66 087,00
20,8%
51 685,00
-21,8%
Kapitał własny -28 449,00 22 809,00
---
19 465,00
-14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,82 0,38
---
0,32
-14,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,14
87,0%
-0,06
---