Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 01:22
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74,00 63,00
-14,9%
149,00
136,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 073,00 -2 002,00
---
-1 102,00
---
Zysk (strata) brutto -1 041,00 -2 460,00
---
-1 316,00
---
Zysk (strata) netto -1 041,00 -2 460,00
---
-1 316,00
---
Amortyzacja 838,00 416,00
-50,4%
636,00
52,9%
Aktywa 33 080,00 23 727,00
-28,3%
23 365,00
-1,5%
Kapitał własny 4 138,00 1 677,00
-59,5%
2 166,00
29,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,07
-59,8%
0,09
30,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,10
---
-0,05
---