Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 17:01
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 981,00 554,00
-72,0%
303,00
-45,3%
909,00
200,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -58,00 -163,00
---
-149,00
---
200,00
---
Zysk (strata) brutto -111,00 -201,00
---
-227,00
---
111,00
---
Zysk (strata) netto -89,00 -222,00
---
-103,00
---
-99,00
---
Amortyzacja 77,00 75,00
-2,6%
74,00
-1,3%
74,00
0,0%
Aktywa 4 108,00 4 082,00
-0,6%
3 926,00
-3,8%
4 400,00
12,1%
Kapitał własny 1 535,00 1 514,00
-1,4%
1 210,00
-20,1%
1 111,00
-8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,46
-1,4%
1,17
-20,1%
1,07
-8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,21
---
-0,10
---
-0,10
---