Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:40
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 946,00 6 142,00
215,6%
3 531,00
-42,5%
997,00
-71,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 680,00 1 632,00
140,0%
165,00
-89,9%
-426,00
---
Zysk (strata) brutto 646,00 1 569,00
142,9%
99,00
-93,7%
-381,00
---
Zysk (strata) netto 531,00 1 410,00
165,5%
39,00
-97,2%
-311,00
---
Amortyzacja 87,00 86,00
-1,1%
86,00
0,0%
77,00
-10,5%
Aktywa 5 689,00 8 032,00
41,2%
5 335,00
-33,6%
5 030,00
-5,7%
Kapitał własny 1 724,00 3 134,00
81,8%
2 414,00
-23,0%
2 278,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 3,03
81,8%
2,33
-23,0%
2,20
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 1,36
165,5%
0,04
-97,2%
-0,30
---