Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 17:53
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 142,00 3 531,00
-42,5%
997,00
-71,8%
816,00
-18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 632,00 165,00
-89,9%
-426,00
---
-289,00
---
Zysk (strata) brutto 1 569,00 99,00
-93,7%
-381,00
---
-280,00
---
Zysk (strata) netto 1 410,00 39,00
-97,2%
-311,00
---
-217,00
---
Amortyzacja 86,00 86,00
0,0%
77,00
-10,5%
85,00
10,4%
Aktywa 8 032,00 5 335,00
-33,6%
5 030,00
-5,7%
5 163,00
2,6%
Kapitał własny 3 134,00 2 414,00
-23,0%
2 278,00
-5,6%
1 886,00
-17,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,03 2,33
-23,0%
2,20
-5,6%
1,82
-17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,36 0,04
-97,2%
-0,30
---
-0,21
---