Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:34
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 305,00 643,00
-80,5%
1 946,00
202,6%
6 142,00
215,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136,00 -180,00
---
680,00
---
1 632,00
140,0%
Zysk (strata) brutto -141,00 -195,00
---
646,00
---
1 569,00
142,9%
Zysk (strata) netto -96,00 -178,00
---
531,00
---
1 410,00
165,5%
Amortyzacja 77,00 87,00
13,0%
87,00
0,0%
86,00
-1,1%
Aktywa 5 376,00 4 963,00
-7,7%
5 689,00
14,6%
8 032,00
41,2%
Kapitał własny 1 763,00 1 579,00
-10,4%
1 724,00
9,2%
3 134,00
81,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,52
-10,5%
1,66
9,2%
3,03
81,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,17
---
0,51
---
1,36
165,5%