Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 11:26
kontakt
ALIOR
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 062 190,00 4 059 294,00
-0,1%
3 332 873,00
-17,9%
3 036 642,00
-8,9%
Przychody z tytułu prowizji 1 157 052,00 1 165 568,00
0,7%
1 215 749,00
4,3%
1 441 514,00
18,6%
Wynik na działalności bankowej 2 361 232,00 2 366 852,00
0,2%
1 984 753,00
-16,1%
2 054 558,00
3,5%
Zysk (strata) brutto 489 671,00 495 291,00
1,1%
-206 450,00
---
779 211,00
---
Zysk (strata) netto 248 280,00 252 832,00
1,8%
-311 233,00
---
481 925,00
---
Amortyzacja 247 593,00 247 593,00
0,0%
287 658,00
16,2%
232 983,00
-19,0%
Aktywa 76 714 137,00 76 735 834,00
0,0%
78 642 032,00
2,5%
83 048 372,00
5,6%
Kapitał własny 6 737 368,00 6 759 065,00
0,3%
6 559 602,00
-3,0%
5 919 202,00
-9,8%
Współczynnik wypłacalności 16,20 16,20
0,0%
15,85
-2,2%
14,16
-10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,61 51,61
0,0%
50,24
-2,6%
45,34
-9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,90 1,90
0,0%
-2,38
---
3,69
---