Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 13:12
kontakt
ALIOR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 077 652,00 4 074 756,00
-0,1%
3 321 417,00
-18,5%
3 006 878,00
-9,5%
Przychody z tytułu prowizji 1 057 875,00 1 066 391,00
0,8%
1 112 632,00
4,3%
1 304 055,00
17,2%
Wynik na działalności bankowej 2 413 750,00 2 419 370,00
0,2%
1 985 796,00
-17,9%
2 000 168,00
0,7%
Zysk (strata) brutto 535 551,00 541 171,00
1,0%
-209 073,00
---
727 395,00
---
Zysk (strata) netto 284 055,00 288 607,00
1,6%
-316 388,00
---
439 293,00
---
Amortyzacja 236 584,00 236 584,00
0,0%
277 705,00
17,4%
223 384,00
-19,6%
Aktywa 76 312 816,00 76 334 513,00
0,0%
78 263 547,00
2,5%
82 930 687,00
6,0%
Kapitał własny 6 838 002,00 6 859 699,00
0,3%
6 655 257,00
-3,0%
5 972 138,00
-10,3%
Współczynnik wypłacalności 16,67 16,67
0,0%
16,33
-2,0%
14,60
-10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,38 52,38
0,0%
50,98
-2,7%
45,74
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,18 2,18
0,0%
-2,42
---
3,36
---