Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 00:07
kontakt
ALIOR
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 045 763,00 1 349 491,00
29,0%
1 183 214,00
-12,3%
Przychody z tytułu prowizji 371 419,00 432 416,00
16,4%
430 599,00
-0,4%
Wynik na działalności bankowej 575 180,00 597 272,00
3,8%
298 024,00
-50,1%
Zysk (strata) brutto 273 384,00 301 881,00
10,4%
-35 701,00
---
Zysk (strata) netto 169 170,00 216 214,00
27,8%
-62 561,00
---
Amortyzacja 57 419,00 58 893,00
2,6%
59 906,00
1,7%
Aktywa 84 649 724,00 84 223 458,00
-0,5%
84 070 674,00
-0,2%
Kapitał własny 5 579 675,00 5 321 017,00
-4,6%
5 445 731,00
2,3%
Współczynnik wypłacalności 14,56 13,99
-3,9%
13,70
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,74 40,76
-4,6%
41,71
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,66
27,8%
-0,48
---