Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 11:05
kontakt
ALIOR
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 065 746,00 1 817 758,00
-12,0%
1 462 585,00
-19,5%
2 395 254,00
63,8%
Przychody z tytułu prowizji 553 320,00 563 597,00
1,9%
661 598,00
17,4%
803 835,00
21,5%
Wynik na działalności bankowej 1 110 495,00 955 452,00
-14,0%
956 671,00
0,1%
1 172 452,00
22,6%
Zysk (strata) brutto 239 089,00 -524 979,00
---
360 170,00
---
575 265,00
59,7%
Zysk (strata) netto 157 799,00 -513 367,00
---
231 905,00
---
385 384,00
66,2%
Amortyzacja 120 723,00 119 822,00
-0,7%
112 844,00
-5,8%
116 312,00
3,1%
Aktywa 77 058 388,00 77 671 909,00
0,8%
79 035 095,00
1,8%
84 223 458,00
6,6%
Kapitał własny 6 654 001,00 6 367 351,00
-4,3%
6 582 188,00
3,4%
5 321 017,00
-19,2%
Współczynnik wypłacalności 15,84 15,72
-0,8%
14,95
-4,9%
13,99
-6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,97 48,77
-4,3%
50,42
3,4%
40,76
-19,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 -3,93
---
1,78
---
2,95
66,2%