Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 08:09
kontakt
ALIOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 076 293,00 1 818 216,00
-12,4%
1 449 883,00
-20,3%
2 374 802,00
63,8%
Przychody z tytułu prowizji 503 402,00 513 456,00
2,0%
594 543,00
15,8%
733 159,00
23,3%
Wynik na działalności bankowej 1 146 738,00 975 083,00
-15,0%
935 542,00
-4,1%
1 146 518,00
22,6%
Zysk (strata) brutto 267 798,00 -518 896,00
---
321 740,00
---
562 706,00
74,9%
Zysk (strata) netto 119 303,00 -513 061,00
---
197 559,00
---
376 645,00
90,6%
Amortyzacja 115 734,00 114 722,00
-0,9%
108 063,00
-5,8%
110 656,00
2,4%
Aktywa 76 973 968,00 77 160 857,00
0,2%
78 797 694,00
2,1%
84 204 362,00
6,9%
Kapitał własny 6 739 479,00 6 468 467,00
-4,0%
6 642 985,00
2,7%
5 365 214,00
-19,2%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,62 49,55
-4,0%
50,88
2,7%
41,10
-19,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,91 -3,93
---
1,51
---
2,88
90,7%