Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 01:21
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 814 961,00 1 034 958,00
27,0%
1 339 844,00
29,5%
1 160 405,00
-13,4%
Przychody z tytułu prowizji 363 870,00 335 846,00
-7,7%
397 313,00
18,3%
394 758,00
-0,6%
Wynik na działalności bankowej 548 389,00 554 142,00
1,0%
592 376,00
6,9%
275 253,00
-53,5%
Zysk (strata) brutto 215 034,00 270 904,00
26,0%
291 802,00
7,7%
-55 900,00
---
Zysk (strata) netto 109 642,00 169 909,00
55,0%
206 736,00
21,7%
-78 763,00
---
Amortyzacja 56 674,00 55 073,00
-2,8%
55 583,00
0,9%
56 680,00
2,0%
Aktywa 82 930 687,00 84 551 141,00
2,0%
84 204 362,00
-0,4%
84 042 207,00
-0,2%
Kapitał własny 5 972 138,00 5 633 350,00
-5,7%
5 365 214,00
-4,8%
5 473 726,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 14,60 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 45,74 43,15
-5,7%
41,10
-4,8%
41,93
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 1,30
54,9%
1,58
21,8%
-0,60
---