Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 15:49
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 742 034,00 814 961,00
9,8%
1 034 958,00
27,0%
Przychody z tytułu prowizji 345 642,00 363 870,00
5,3%
335 846,00
-7,7%
Wynik na działalności bankowej 516 237,00 548 389,00
6,2%
554 142,00
1,0%
Zysk (strata) brutto 190 621,00 215 034,00
12,8%
270 904,00
26,0%
Zysk (strata) netto 132 092,00 109 642,00
-17,0%
169 909,00
55,0%
Amortyzacja 58 647,00 56 674,00
-3,4%
55 073,00
-2,8%
Aktywa 78 059 864,00 82 930 687,00
6,2%
84 551 141,00
2,0%
Kapitał własny 6 643 212,00 5 972 138,00
-10,1%
5 633 350,00
-5,7%
Współczynnik wypłacalności 0,00 14,60
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,88 45,74
-10,1%
43,15
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,84
-17,0%
1,30
54,9%