Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:22
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 720,00 7 953,00
3,0%
12 062,00
51,7%
8 581,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 780,00 1 089,00
39,6%
2 937,00
169,7%
999,00
-66,0%
Zysk (strata) brutto 810,00 1 063,00
31,2%
2 997,00
181,9%
962,00
-67,9%
Zysk (strata) netto 689,00 843,00
22,4%
2 452,00
190,9%
707,00
-71,2%
Amortyzacja 208,00 187,00
-10,1%
191,00
2,1%
198,00
3,7%
Aktywa 17 346,00 18 164,00
4,7%
20 286,00
11,7%
20 445,00
0,8%
Kapitał własny 11 332,00 12 171,00
7,4%
11 723,00
-3,7%
12 430,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,33 12,17
7,4%
11,72
-3,7%
12,43
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,84
22,4%
2,45
190,9%
0,71
-71,2%