Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 16:42
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 062,00 8 581,00
-28,9%
9 961,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 937,00 999,00
-66,0%
2 007,00
100,9%
Zysk (strata) brutto 2 997,00 962,00
-67,9%
2 141,00
122,6%
Zysk (strata) netto 2 452,00 707,00
-71,2%
1 935,00
173,7%
Amortyzacja 191,00 198,00
3,7%
197,00
-0,5%
Aktywa 20 286,00 20 445,00
0,8%
21 379,00
4,6%
Kapitał własny 11 723,00 12 430,00
6,0%
14 365,00
15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,72 12,43
6,0%
14,36
15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,45 0,71
-71,2%
1,94
173,7%