Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:12
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 328,00 7 720,00
22,0%
7 720,00
0,0%
7 953,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 406,00 780,00
92,1%
780,00
0,0%
1 089,00
39,6%
Zysk (strata) brutto 396,00 810,00
104,5%
810,00
0,0%
1 063,00
31,2%
Zysk (strata) netto 286,00 689,00
140,9%
689,00
0,0%
843,00
22,4%
Amortyzacja 140,00 208,00
48,6%
208,00
0,0%
187,00
-10,1%
Aktywa 16 301,00 17 313,00
6,2%
17 346,00
0,2%
18 164,00
4,7%
Kapitał własny 10 643,00 11 328,00
6,4%
11 332,00
0,0%
12 171,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,64 11,33
6,4%
11,33
0,0%
12,17
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,69
140,9%
0,69
0,0%
0,84
22,4%