Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 01:26
kontakt
EXAMOBILE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 996,00 1 351,00
35,6%
1 797,00
33,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 592,00 843,00
42,4%
1 373,00
62,9%
Zysk (strata) brutto 610,00 854,00
40,0%
1 396,00
63,5%
Zysk (strata) netto 555,00 777,00
40,0%
1 270,00
63,4%
Amortyzacja 15,00 7,00
-53,3%
21,00
200,0%
Aktywa 2 025,00 2 848,00
40,6%
4 171,00
46,5%
Kapitał własny 2 004,00 2 801,00
39,8%
4 136,00
47,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,70
22,9%
1,80
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,47
23,0%
0,55
17,2%