Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 14:23
kontakt
EXAMOBILE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 544,00 831,00
52,8%
913,00
9,9%
938,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 302,00 620,00
105,3%
666,00
7,4%
656,00
-1,5%
Zysk (strata) brutto 305,00 639,00
109,5%
695,00
8,8%
776,00
11,7%
Zysk (strata) netto 278,00 582,00
109,4%
634,00
8,9%
706,00
11,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 302,00 3 483,00
51,3%
4 802,00
37,9%
6 239,00
29,9%
Kapitał własny 2 282,00 3 442,00
50,8%
4 780,00
38,9%
3 939,00
-17,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,50
-4,8%
2,08
38,8%
1,64
-21,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,25
32,5%
0,28
9,1%
0,29
6,5%