Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 06:09
kontakt
EXAMOBILE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 528,00 544,00
3,0%
831,00
52,8%
913,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 367,00 302,00
-17,7%
620,00
105,3%
666,00
7,4%
Zysk (strata) brutto 369,00 305,00
-17,3%
639,00
109,5%
695,00
8,8%
Zysk (strata) netto 336,00 278,00
-17,3%
582,00
109,4%
634,00
8,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 823,00 2 302,00
26,3%
3 483,00
51,3%
4 802,00
37,9%
Kapitał własny 1 784,00 2 282,00
27,9%
3 442,00
50,8%
4 780,00
38,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,57
27,8%
1,50
-4,8%
2,08
38,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,19
-17,3%
0,25
32,5%
0,28
9,1%