Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 12:48
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 232,00 438,00
88,8%
95,00
-78,3%
100,00
5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 135,00
---
8,00
-94,1%
24,00
200,0%
Zysk (strata) brutto -2,00 135,00
---
6,00
-95,6%
20,00
233,3%
Zysk (strata) netto -2,00 135,00
---
5,00
-96,3%
19,00
280,0%
Amortyzacja 6,00 3,00
-50,0%
2,00
-33,3%
1,00
-50,0%
Aktywa 35 248,00 37 555,00
6,5%
38 465,00
2,4%
38 532,00
0,2%
Kapitał własny 22 163,00 24 211,00
9,2%
22 290,00
-7,9%
22 309,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,29
9,3%
0,27
-8,2%
0,27
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---