Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:14
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -1 042,00 742,00
---
820,00
10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 626,00 123,00
-80,4%
-156,00
---
Zysk (strata) brutto 622,00 113,00
-81,8%
-139,00
---
Zysk (strata) netto 726,00 105,00
-85,5%
-139,00
---
Amortyzacja 10,00 8,00
-20,0%
0,00
---
Aktywa 41 360,00 35 501,00
-14,2%
35 734,00
0,7%
Kapitał własny 23 971,00 24 121,00
0,6%
23 945,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,3%
0,29
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-88,9%
-0,00
---