Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 02:50
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 046,00 44 740,00
65,4%
46 249,00
3,4%
55 885,00
20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 352,00 2 719,00
672,4%
8 607,00
216,6%
1 781,00
-79,3%
Zysk (strata) brutto -3 853,00 21 519,00
---
5 304,00
-75,4%
20 058,00
278,2%
Zysk (strata) netto -3 786,00 17 899,00
---
5 526,00
-69,1%
19 901,00
260,1%
Amortyzacja 1 159,00 1 205,00
4,0%
852,00
-29,3%
813,00
-4,6%
Aktywa 418 534,00 376 100,00
-10,1%
377 783,00
0,4%
391 872,00
3,7%
Kapitał własny 10 391,00 33 086,00
218,4%
49 612,00
49,9%
69 513,00
40,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 2,76
218,4%
3,79
37,4%
5,31
40,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 1,49
---
0,42
-71,7%
1,52
260,0%