Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:09
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 903,00 48 430,00
3,3%
47 500,00
-1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 016,00 3 408,00
---
9 917,00
191,0%
Zysk (strata) brutto -103 288,00 34 069,00
---
26 077,00
-23,5%
Zysk (strata) netto -96 529,00 34 069,00
---
25 985,00
-23,7%
Amortyzacja 1 298,00 1 223,00
-5,8%
1 223,00
0,0%
Aktywa 434 937,00 442 293,00
1,7%
417 771,00
-5,5%
Kapitał własny -45 876,00 -11 807,00
---
14 177,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,82 -0,98
---
1,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -8,04 2,84
---
2,17
-23,7%