Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 08:22
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 146,00 54,00
-63,0%
59,00
9,3%
24,00
-59,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00 -19,00
---
-31,00
---
-53,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 -29,00
---
-43,00
---
-64,00
---
Zysk (strata) netto 13,00 -29,00
---
-43,00
---
-64,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 862,00 509,00
-41,0%
372,00
-26,9%
303,00
-18,5%
Kapitał własny -781,00 -702,00
---
-847,00
---
-911,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,04
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---