Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 13:45
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154,00 154,00
0,0%
146,00
-5,2%
54,00
-63,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -185,00 -185,00
---
22,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto -193,00 -193,00
---
13,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) netto -193,00 -193,00
---
13,00
---
-29,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 003,00 1 003,00
0,0%
862,00
-14,1%
509,00
-41,0%
Kapitał własny -793,00 -793,00
---
-781,00
---
-702,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---
-0,00
---