Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 14:05
kontakt
JRHOLDING
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -144 684,00 -180 080,00
---
-1 701,00
---
Zysk (strata) brutto -144 749,00 -180 582,00
---
-1 906,00
---
Zysk (strata) netto -115 969,00 -140 635,00
---
-2 710,00
---
Amortyzacja 0,00 32,00
---
5,00
-84,4%
Aktywa 744 945,00 260 205,00
-65,1%
335 114,00
28,8%
Kapitał własny 563 310,00 163 713,00
-70,9%
218 454,00
33,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,44 4,03
-72,1%
5,14
27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,97 -3,46
---
-0,06
---