Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 14:44
kontakt
JRHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11,00 22,00
100,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -594,00 -809,00
---
-55 476,00
---
Zysk (strata) brutto -80 061,00 -237 594,00
---
-55 952,00
---
Zysk (strata) netto -64 899,00 -195 533,00
---
-41 802,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 687 624,00 452 943,00
-34,1%
398 258,00
-12,1%
Kapitał własny 500 023,00 304 479,00
-39,1%
262 767,00
-13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,30 7,49
-39,1%
6,46
-13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,60 -4,81
---
-1,03
---