Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:54
kontakt
EKIPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 -66,00
---
-55,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto 45,00 -14,00
---
2 890,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) netto 45,00 -14,00
---
2 891,00
---
-10,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 059,00 5 053,00
-0,1%
5 034,00
-0,4%
5 022,00
-0,2%
Kapitał własny 5 045,00 5 032,00
-0,3%
5 026,00
-0,1%
5 017,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,23
-0,3%
1,23
-0,1%
1,22
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,70
---
-0,00
---