Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 23:50
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 8,00
---
0,00
---
4,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -167,00 -93,00
---
-307,00
---
-328,00
---
Zysk (strata) brutto -168,00 -90,00
---
-346,00
---
-355,00
---
Zysk (strata) netto -168,00 -90,00
---
-346,00
---
-355,00
---
Amortyzacja 14,00 -6,00
---
12,00
---
7,00
-41,7%
Aktywa 36 227,00 43 656,00
20,5%
41 317,00
-5,4%
38 901,00
-5,8%
Kapitał własny 30 064,00 29 974,00
-0,3%
29 628,00
-1,2%
29 273,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
-0,5%
0,21
-1,0%
0,20
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---