Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 09:44
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
8,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -159,00 -167,00
---
-93,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) brutto -160,00 -168,00
---
-90,00
---
-346,00
---
Zysk (strata) netto -160,00 -168,00
---
-90,00
---
-346,00
---
Amortyzacja 30,00 14,00
-53,3%
-6,00
---
12,00
---
Aktywa 35 328,00 36 227,00
2,5%
43 656,00
20,5%
41 317,00
-5,4%
Kapitał własny 30 232,00 30 064,00
-0,6%
29 974,00
-0,3%
29 628,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,84
-0,6%
0,84
-0,2%
0,83
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,01
---