Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:13
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 2,00
-60,0%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -127,00 -255,00
---
-159,00
---
-167,00
---
Zysk (strata) brutto -129,00 -256,00
---
-160,00
---
-168,00
---
Zysk (strata) netto -154,00 -256,00
---
-160,00
---
-168,00
---
Amortyzacja 27,00 30,00
11,1%
30,00
0,0%
14,00
-53,3%
Aktywa 32 109,00 35 495,00
10,5%
35 328,00
-0,5%
36 227,00
2,5%
Kapitał własny 30 648,00 30 392,00
-0,8%
30 232,00
-0,5%
30 064,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,85
-0,9%
0,85
-0,5%
0,84
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---