Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 20:07
kontakt
FHDOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 382,00 2 278,00
496,3%
3 030,00
33,0%
698,00
-77,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 730,00 -568,00
---
470,00
---
-4 242,00
---
Zysk (strata) brutto -19 834,00 -711,00
---
305,00
---
-4 470,00
---
Zysk (strata) netto -19 834,00 -711,00
---
305,00
---
-4 470,00
---
Amortyzacja 34,00 35,00
2,9%
35,00
0,0%
35,00
0,0%
Aktywa 49 861,00 50 649,00
1,6%
51 861,00
2,4%
47 339,00
-8,7%
Kapitał własny 9 790,00 9 080,00
-7,3%
9 385,00
3,4%
4 915,00
-47,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,79
-7,2%
0,82
3,3%
0,43
-47,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,72 -0,06
---
0,03
---
-0,39
---