Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 20:36
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 990,00 2 822,00
41,8%
1 657,00
-41,3%
2 186,00
31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 266,00 291,00
9,4%
31,00
-89,3%
139,00
348,4%
Zysk (strata) brutto 249,00 318,00
27,7%
29,00
-90,9%
217,00
648,3%
Zysk (strata) netto 226,00 286,00
26,5%
24,00
-91,6%
206,00
758,3%
Amortyzacja 24,00 20,00
-16,7%
20,00
0,0%
29,00
45,0%
Aktywa 5 614,00 6 136,00
9,3%
6 243,00
1,7%
6 026,00
-3,5%
Kapitał własny 4 566,00 4 555,00
-0,2%
4 784,00
5,0%
4 785,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 1,51
-0,3%
1,59
5,0%
1,59
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,10
26,7%
0,01
-91,6%
0,07
750,0%