Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:03
kontakt
PHN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 900,00 9 900,00
0,0%
9 800,00
-1,0%
9 800,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 300,00 -1 400,00
---
-9 700,00
---
-3 100,00
---
Zysk (strata) brutto -4 600,00 46 500,00
---
23 700,00
-49,0%
-12 000,00
---
Zysk (strata) netto -3 800,00 46 700,00
---
31 800,00
-31,9%
-9 800,00
---
Amortyzacja 200,00 200,00
0,0%
100,00
-50,0%
200,00
100,0%
Aktywa 2 730 400,00 2 723 500,00
-0,3%
2 780 500,00
2,1%
2 796 300,00
0,6%
Kapitał własny 2 107 800,00 2 154 200,00
2,2%
2 186 300,00
1,5%
2 176 500,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,25 42,08
2,0%
42,71
1,5%
42,50
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,91
---
0,62
-31,9%
-0,19
---