Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 21:14
kontakt
LUDUS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 3 369,00
---
1 703,00
-49,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 536,00 -4 697,00
---
-9 874,00
---
Zysk (strata) brutto -1 552,00 -27 644,00
---
-12 504,00
---
Zysk (strata) netto -1 552,00 -26 838,00
---
-10 457,00
---
Amortyzacja 0,00 3 466,00
---
3 142,00
-9,3%
Aktywa 63 266,00 51 408,00
-18,7%
47 849,00
-6,9%
Kapitał własny 57 336,00 31 937,00
-44,3%
36 678,00
14,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,44
-44,2%
0,44
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,37
---
-0,13
---