Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 02:25
kontakt
LUDUS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
189,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 536,00 -2 745,00
---
-2 646,00
---
-4 706,00
---
Zysk (strata) brutto -1 552,00 -24 156,00
---
-6 897,00
---
18 450,00
---
Zysk (strata) netto -1 552,00 -24 156,00
---
-6 897,00
---
18 414,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 63 266,00 51 641,00
-18,4%
50 141,00
-2,9%
63 368,00
26,4%
Kapitał własny 57 336,00 33 180,00
-42,1%
43 084,00
29,8%
61 498,00
42,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,46
-42,1%
0,52
13,4%
0,75
42,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,34
---
-0,08
---
0,22
---