Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 11:02
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 784,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 134,00
Zysk (strata) brutto -3 529,00
Zysk (strata) netto -3 384,00
Amortyzacja 708,00
Aktywa 47 671,00
Kapitał własny 33 140,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04