Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 20:48
kontakt
LUDUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77,00 72,00
-6,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -142,00 -973,00
---
-1 358,00
---
Zysk (strata) brutto 23 626,00 -1 374,00
---
-1 322,00
---
Zysk (strata) netto 23 604,00 -1 388,00
---
-1 322,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 71 411,00 71 511,00
0,1%
63 368,00
-11,4%
Kapitał własny 64 208,00 62 820,00
-2,2%
61 498,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,76
-2,2%
0,75
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 -0,02
---
-0,02
---